Фестивалът "Море от ритми" събира в Балчик над 1400 изпълнители на български фолклор

Над 1 400 участници – любители, самодейци и почитатели на българския фолклор от всички възрасти, танцьори и певци от музикални училища, паралелки, школи, представителни ансамбли, състави от страната и чужбина, се събират в Балчик за участие в международния фолклорен фестивал „Море от ритми“. Той започва днес и ще продължи до 25 септември.

Фестивалът е първият и единствен за България конкурс, в който международните изпълнители се допускат в конкурсната програма само с български фолклор. Голям Е интересът към фестивала "Море от ритми" тази година- освен български, ще се включат и изпълнители от Украйна и Норвегия. 

Големият интерес е причина за изместване на началния час на събитието. То ще започне в 14,30 часа в празничния 22-ри с дефиле на участниците от пл. "Рибарски" до центъра на града. Следва откриването на сцената пред Общината, след което е конкурсната програма. В първия ден на фолклорния форум от 18:30 ч. е предвидена въз­ста­нов­ка на тра­кий­ски ри­туал, свър­зан с бо­га на ви­но­то Дио­нис, а 30 минути след това е концертът на народния певец Данислав Кехайов.

През следващите два дни е конкурсната програма, на 23 септември в село Дропла ще изнесат концерт участници от фестивала, началото е от 18,00 ч. Международниятфестивал „Море от ритми“ ще завърши в неделя (25 септември) преди обед с дефиле и галаконцерт на наградените, отново на централния площад от 9,30 часа.

Тра­ди­цион­но и в то­ва из­да­ние за най-мал­ки­те ще бъ­де при­гот­вен дет­ски кът за оц­ве­тя­ва­не, за учас­тни­ци­те -  три ра­бот­ни ате­лие­та (сце­нич­на раз­дум­ка, пес­ни, хо­реог­раф­ска ком­по­зи­ция). В Улич­ка­та на за­ная­ти­те за пър­ви път ще бъ­де де­мон­стри­ра­но поз­ла­тя­ва­не на ес­тес­тве­ни рас­те­ния, съоб­щи директорът Галина Гав­раи­ло­ва.

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "МОРЕ ОТ РИТМИ" - БАЛЧИК 2022, 22 - 25 септември, пл. 21 септември

Програма

22 септември

14:30 ч.. - Дефиле на участниците  - пл. "Рибарски" - пл. "21 септември"

15:00 ч. - Откриване на Дванадесети МФФ "Море от ритми"  15:30 ч. - Конкурсна програма

18:30 ч. - "Дионисови мистерии" ритуал от Исторически парк с. Неофит Рилски и "Магията на българската роза"

19:00 ч. - Концерт на народния певец Данислав Кехайов

23 септември

14.30 ч. - Конкурсна програма

*С. Дропла - международна фолклорна вечер,18,00 ч. на площада (при лошо време читалището)

24 септември

10,00 ч. - Конкурсна програма

25 септември

9:30 ч. -  Дефиле на участниците - пл. "Рибарски" - пл. "21 септември"

10:00 ч. - Награждаване и закриване на фестивала. Галаконцерт на наградените

Сцена - пл. "21 септември" (пред сградата на Общината)

Източник: Радио Варна