Публикации

Промени във връзка отбелязването на 40-годишнината от „Стария Добрич“

Програмата за 1 ноември - Ден на народните будители

Дом-паметник "Йордан Йовков" с изложба "Анастас Петров - принц на танца" на 30 октомври

Честване на 40 години от основаването на АЕМО „Стария Добрич“