КИНО "ИКАР"

Филмите в кино "Икар" - 19.01-03.02

сряда 19 януари

14.00 часа 355 7 лв.
16.15 часа КАМЕЛОТТ 7 лв.
18.30 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
20.15 часа 355 7 лв.

четвъртък 20 януари

14.00 часа КАМЕЛОТТ 7 лв.
16.15 часа 355 7 лв.
18.30 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
20.15 часа КАМЕЛОТТ 7 лв.

петък 21 януари

14.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
16.00 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
18.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
20.00 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.

събота 22 януари

11.00 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
13.00 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
14.45 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
16.45 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
18.45 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
20.45 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.

неделя 23 януари

11.00 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
12.45 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
14.30 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
16.30 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
18.30 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.
21.15 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.

понеделник 24 януари

14.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
16.00 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.
18.45 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
20.30 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.

вторник 25 януари

14.00 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
16.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
18.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
20.00 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.

сряда 26 януари

14.00 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.
16.45 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
18.45 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
20.45 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.

четвъртък 27 януари

14.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
16.00 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
18.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
20.00 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.

петък 28 януари

14.00 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
16.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
18.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
20.00 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.

събота 29 януари

11.00 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
13.00 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
14.45 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.
17.30 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
19.15 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
21.15 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.

неделя 30 януари

11.00 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
12.45 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
14.45 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
16.45 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
18.30 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
20.30 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.

понеделник 31 януари

14.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
16.00 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
18.00 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.
20.45 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.

вторник 1 февруари

14.00 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
16.00 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.
18.45 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
20.45 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.

сряда 2 февруари

14.00 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.
16.45 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
18.45 часа МУЛАН:ПРИНЦЕСАТА ВОЙН озвучен на български език 7 лв.
20.30 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.

четвъртък 3 февруари

14.00 часа ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ:ДИВ СВЯТ озвучен на български език 7 лв.
16.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
18.00 часа ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ 7 лв.
20.00 часа УЛИЦАТА НА КОШМАРИТЕ 7 лв.