Ново историческо издание проследява развитието и приобщаването на стопанския живот на Добрич към националната икономика

Ново издание "Стопанският живот на град Добрич (1913-1944 г.)" проследява развитието на аграрния сектор, индустрията, занаятите, транспорта и кредитното дело по време на румънския режим в Южна Добруджа и приобщаването им към националната икономика на България след Освобождението, съобщават от Регионалния исторически музей.

Добрич ще отбележи на 25 септември 82 години от възвръщането на града в пределите на България. Излязлата от печат книга на доцент д-р Цветолин Недков от музея предстои да бъде представена пред широката общественост.

В периода на втората румънска окупация - 1919-1940 година, стопанството на Добрич отбелязва макар и малък икономически напредък, който е постигнат с предприемчивостта и пестеливостта на преобладаващото българско население, заяви за БТА авторът на новото изследване. Ученият коментира, че тогавашната румънска власт, смятайки региона за несигурен, влага капитали предимно в житната търговия като най-печелившия бранш и в кредитното дело, откъдето паричните средства са могли бързо да бъдат изтеглени извън оборота.

Приобщаването на стопанството на добруджанския град към българската икономика се осъществява от есента на 1940-а до есента на 1941 година, посочва Цветолин Недков. По думите му на две заседания през септември 1940 година Народното събрание взема решения за отпускане на общо 186 милиона лева за устройване на държавния апарат, за изграждане на военни гарнизони и други в новоосвободения град.

Книгата документира разрешаването на земеделския въпрос - оземляването на преселниците от Северна Добруджа и възстановяването на част от земите на южнодобруджанци, на които румънската власт е отнела една трета от имотите. Монографията разказва и за стопанските деятели в Добрич през десетилетията: Никола Друмев, едър търговец на зърно и банкер, Ради Бешков, собственик на мелница и фабрика за хляб, Дамян Георгиев с фабрика за олио, която е произвеждала по четири - 4,5 тона на ден, и редица др.

Книгата, чийто рецензент е професор д-р Даниел Вачков, директор на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките, е илюстрирана с архивни фотоси от фонда на музея.

ЮЛИЯНА ХРИСТОВА

Източник: БТА