КАФК "Йовкови наследници" извървя пътя на водата до чешмите в мерата на с. Кочмар

На 4 август КАФК "Йовкови наследници" извървя пътя на водата до чешмите в мерата на с. Кочмар - Бекилера (някогашната турска махала) и Чукойската чешма в  румънската махала по времето на Румънската окупация на Южна Добруджа. Между двете чешми/махали са се  разполагали българските къщи и градини, черпили щедро от дълбоките изворни води, доведени от незнайни майстори до чучурите на каменните чешми. Те съхраняват истории,
свързани с битките на конницата на ген. Колев през есента на 1912г. При Бекилера се събира българското население от Поп Груево, Подслон, Жегларци и Кочмар, когато научава за освобождението на Куртбунар, за да посрещне победните
ескадрони. А при Чукойската чешма, която е била в някогашния център на селището, са наградени най-храбрите конници. 

На събитията от миналата есен Йордан Йовков посвещава разказа "Триумф", а признателните хора от Кочмар са именували читалището си "Белият ескадрон".

В Тервел, на 2 септември 2022 г. ще бъде открита паметна плоча с лика на ген. Иван Колев. 

По пътя на чешмите  бяха Габриела Стоянова, Дамла Тасин, Дилек Ибрахимова, Есил Шабан, Ивайла Иванова, екскурзовод беше Костадин Станчев.

ЦПЛР "Малкият принц"