Отново за Дора Габе


134 г. от рождението на Дора Габе и 82 г. от Възвръщането на Южна Добруджа Дора Габе.

„Малкият добруджанец“
в. Добруджа, бр. 173, 7 ян. 1934 г., с. 4.