Селски типове от 30-те години

"Аз предпочитах да отида на село, защото там е източникът на живота. Там е и радостта, и скръбта, и никой не би стоял там, ако няма тази всеотдайност към изкуството. Виждах селянина чист и силен и се мъчех да доловя общи черти, за да се стигне до тип. Мъчна работа, и не стига един живот да можеш всичко да наредиш."

"Не помня как се е зародило в мен желанието да рисувам плодовете и хората на нашата земя. Толкова години са минали оттогава. Но сигурно е, че ако бих могъл отново да започна, бих отишъл пак там - при земята , при хората...."

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА (1882 - 1960)

Селски типове, 30-те години 

Картината е от фонда на Художествена галерия - Добрич и от скоро част от постоянната експозиция.