РБ „Дора Габе“ няма да работи с читатели от 22.08 до 09.09.2022 г.

Поради профилактика и провеждане на годишна пълна инвентаризация на библиотечния фонд, Ви уведомявамe, че Регионална библиотека „Дора Габе“ няма да работи с читатели от 22.08 до 09.09.2022 г. включително.

Заетата литература през този период, ще бъде служебно презаписана.