Кариера в изкуството и културата – подкрепа и много работа

        Сн.natfiz.bg
Представители на държавните и общинските театри в България, на читалищата, галериите, музеите, оперите, неправителствения сектор и други организации, които имат амбицията да инвестират в творческия ресурс на най-младите, се събраха, за да обсъдят националните и международни програми за насърчаване на младежката заетост в областта на културата. Те се обединиха около това, че артистите и хората на изкуството в България се нуждаят от по-целенасочена подкрепа по отношение на кариерното им развитие в която и да било творческа сфера.

НАТФИЗ беше домакин на този форум под надслов "Подкрепа за кариера в изкуството и културата", организиран съвместно със Съюза на артистите в България, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и програма "Развитие на човешките ресурси".

"Тези програми касаят не само театрите, но и всички културни институции в страната. Те дават възможност на работодателите да наемат млади хора до 29 години, като държавата поема заплатата за известен период от време, което е много добре, защото младите хора така могат да се ориентират първо – дали това наистина е тяхната професия, за която са учили, и второ – дали това е тяхното място. А работодателите пък от друга страна имат време да преценят дали това е човекът, на когото те могат да разчитат по-сериозно за репертоара си в бъдеще", разказа в "Какво се случва" модераторът на кариенрния форум – деканът на факултет "Сценични изкуства" в НАТФИЗ доц. д-р Пенко Господинов.

Според него трудно би могъл да бъде улеснен преходът между образованието и заетостта на студентите, току-що завършили съответната артистична специалност, защото това е творчески път, който е индивидуален за всеки. Това, от което младите актьори имат нужда, е работа.

"Точно в тази част държавата може да помогне. Тези програми, колкото и да са кратки в началото като срокове – в момента те са шестмесечни, но се надявам, че могат да се удължат и на една година, просто бюджетът на държавата тази година позакъсня – със сигурност ще проработят. Виждам какъв интерес има от директорите на театрите към нашите студенти. Вече почти всички завършващи, което е голяма радост за мен, са водили разговори с колеги от различни театри да започнат работа и веднага да започнат репетиции. По този начин може да се помогне, точно това беше и целта на програмите, които представихме, а те бяха три", допълни още Господинов.

Източник: БНР