Резултати от Младежкия конкурс за поезия "Отражения"

Младежки конкурс за поезия "Отражения" | 27.06.2022 г.

Р Е З У Л Т А Т И 

от Младежки конкурс за поезия "Отражения", организиран от Младежки център - Добрич с подкрепата на Община град Добрич:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 15 - 19 ГОДИНИ:

ПЪРВО МЯСТО

Габриела Мирославова Маринова, 17 години, с. Твърдица, област Бургас - стихотворение "Отражение на артиста"

Николай Петков, 19 години, град Бургас - стихотворение "Тлеещи елементи"

ВТОРО МЯСТО

Анджелина Ивайлова Иванова, 18 години, град Русе - стихотворение "Кристално отражение"

ТРЕТО МЯСТО 

Не се присъжда.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 20 - 29 ГОДИНИ:

 ПЪРВО МЯСТО

Не се присъжда.

ВТОРО МЯСТО

Далиа Давидова, град София, 21 години - стихотворение "Край"

ТРЕТО МЯСТО

Мария Николаева Бончева, гр. Пазарджик, 20 години - стихотворение "Отражения"

Ана-МарияДимитрова, Крушаре, обл. Сливен, 23 години - стихотворение "Отражения"

Стихотворенията на наградените участници ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на Младежки център - Добрич.