"Домът на вярата"- Най-новата и най-старата църкви в Балчик, "Домът на вярата" (видео)