Националният конкурс „Дора Габе“ за 15-и път ще отличи автори на поезията

Националният конкурс за поетеси „Дора Габе“ очаква нови творби за XV-ото си издание, съобщават от Община Генерал Тошево, която е негов организатор заедно със Съюза на българските писатели и Народно читалище „Дора Габе“ в с. Дъбовик.  

Право на участие имат поетеси от цялата страна, навършили 16-годишна възраст. До 30 септември те могат да изпратят най-много три непубликувани до момента поетични произведения, без ограничения в тематиката, формата и дължината, на имейл адрес kultura@toshevo.org или на хартиен носител в три екземпляра до адреса на Община Генерал Тошево. 

Професионално тричленно жури ще оценява постъпилите творби по съдържание, образност, език и стил. Ще бъдат присъдени първа, втора, трета и поощрителни награди, както и две специални отличия на издателствата „Български писател“ и „Захарий Стоянов“, с чиято подкрепа се осъществява конкурсът. 

Церемонията по награждаването ще се състои в Генерал Тошево и ще бъде съпътствана от посещение на родното място на Дора Габе – село Дъбовик. Отличените стихове ще бъдат публикувани в списание „Везни“ и във вестниците „Словото днес“ и „Добруджански глас“. 

Националният конкурс за поетеси се провежда през година и има за цел да продължи традициите в поезията на Дора Габе, вдъхновена от хуманизма, любовта към Добруджа, спомените за детството и стремежа към красота във всичките ѝ форми и проявления, припомнят организаторите.