Обявиха Областен конкурс за рисунка на тема „ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ - КАК ЩЕ ПРОМЕНИ ЖИВОТА НИ?“

В конкурса могат да вземат участие всички деца и млади хора, на възраст между 12 – 19 години, разпределени в две възрастови групи:

Първа възрастова група – от 12 до 15 години

Втора възрастова група – 16 до 19 години

Всеки може да участва в конкурса с не повече от 2 рисунки. Техниката на рисунката е по избор. Рисунките е желателно да бъдат в размер (35/50 см)

Всяка рисунка трябва да съдържа следната контактна информация за участника: трите имена, навършени години, училище, точен адрес, телефон, декларация за съгласие за предоставяне на лични данни.

Рисунките трябва да бъдат предадени в Младежки център – Добрич или изпратени на адрес: гр.Добрич, 9300, пл. „Стария орех” №1,П.К 15, за конкурса „ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ – КАК ЩЕ ПРОМЕНИ ЖИВОТА НИ?“, най – късно до 03 май 2022 г.

Ще бъдат присъдени предметни награди във всяка възрастова група.

Творбите ще бъдат журирани от професионалисти.

Резултатите ще бъдат обявени до 05 май 2022 г. на FB страниците на: Младежки център Добрич ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ и интернет страниците www.ycd.bg , https://europedirectdobrich.eu/.

Най-добрите рисунки ще бъдат експонирани в изложба на 9 май 2022 г., във фоайето Младежки център – Добрич.

Участвалите в конкурса рисунки остават във фонда и могат да бъдат документирани и използвани за целите на Центъра и ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ, без да заплащат права и обезщетения.