Георги Казанджиев дари за библиотеката своите три нови книги

Годината започна с поредица от дарения. Добруджанският краевед и общественик Георги Казанджиев дари за библиотеката своите три нови книги, издадени през 2021 г. 

Храм „Светивеликомъченик Георги Победоносец“ град Добрич като религиозен и духовен център

Връщането на Южна Добруджа през 1940 г. /Второ преработено издание/ 

Втори артилерийски полк във войните за националното ни освобождение (1885 г., 1912 - 1913 г., 1915 – 1918 г.)