НАТФИЗ стартира безплатни онлайн консултации

НАТФИЗ стартира кандидатстудентската си кампания с предварителни изпити и безплатни онлайн консултации. 
25 и 26 юни (четвъртък и петък) 2020 г. са новите дати за провеждане на предварителните кандидатстудентски изпити за специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” – една от основните специалности във факултет “Сценични изкуства” на Националната академия за театрално и филмово изкуство.
Тази година поради пандемията те ще се проведат онлайн.
Редовният кандидатстудентски прием е от 1 до 10 септември 2020 г.
Безплатни онлайн консултации (по индивидуална заявка) за предварителните кандидатстудентски изпити ще се провеждат всеки ден във време по взаимна договорка от понеделник до събота в периода от 26 май до 20 юни  2020 г.
Обучението в специалността  “Театрознание и театрален мениджмънт” е единственото в страната, което подготвя високо квалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика и на театралния мениджмънт, притежаващи широка информация и базисни умения както за работа в театъра, така и в сферата на журналистиката, другите изкуства и културата.
Студентите придобиват знания върху всички компоненти на театъра в съвременния културен контекст. Те се запознават в детайли с историята на българския, европейския и световния театър, с теорията на драмата, представлението и зрителското възприятие, както и с основните принципи на театралния мениджмънт, маркетинг и културна политика в областта на сценичните изкуства. В хода на следването студентите усвояват базисни умения за анализ на драматургични текстове, спектакли, общите театрални  процеси, състоянието на една театрална организация и на културния пазар.
Обучението изгражда практически способности за теоретични театрални изследвания, за критическо писане в широк спектър от специализирани и журналистически жанрове в печатни и електронни медии, както и за ръководна и експертна работа в субсидирани театри, независими трупи, проекти, фестивали и други формации.
В процеса на следването студентите развиват умения за работа в екип, участват в дейността на Театър НАТФИЗ, публикуват в Годишника на НАТФИЗ, участват в програмите за студентски обмен с много училища по театър в европейските страни, практикуват в театрални фестивали и други форуми.
Обучението е редовно, с продължителност четири години.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с  професионална квалификация “Театровед”  и “Театрален мениджър”. Те могат да работят като:
Театрални критици и журналисти в печатните и електроните медии,
ръководители, драматурзи, консултанти на театри, трупи и медии,
ръководители и координатори на проекти в областта на сценичните изкуства и културата,
експерти в сферата на театралното производство, маркетинг и разпространение
служители в държавна и общинска администрация по култура
преподаватели в средните училища с профил “Изкуство”

Дипломиралите се студенти могат да продължат обучението си в магистърските програми „Театрално изкуство”, “Мениджмънт в сценичните изкуства”, както и в различни други магистърски програми у нас и в чужбина.

Предварителни онлайн кандидатстудентски изпити – 25 и 26 юни 2020 г.
Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2020 г.
Безплатни онлайн консултации – индивидуални заявки – от 26 май до 20 юни 2020 г.
Записвания за безплатни консултации – на телефон: + 359 888499284
Документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити се подават онлайн на 23 и 24 юни 2020 г. на е-mail: ek.kancheva@natfiz.bg