Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител

                                       Проектът на "Студио НАДА"
Две проектни предложения са класирани на второ място 

Деветчленно жури от архитекти, скулптори, специалисти от Експертния съвет, директора на Художествената галерия не присъди първа награда в конкурса за входен монумент на Добрич. След заседание, проведено на 19 май, експертното жури реши да присъди две втори награди по 1000 лева на „Студио НАДА“ и на Арх. Красимир Пампоров. Журито смята, че проектите спечелили Втора награда имат потенциал за реализация, но при условие, че направят необходимите корекции. Предложението на комисията е двата проекта да се доразвият в указаната посока и да се състезават помежду си за реализация. В случай, че авторите на двата проекта се съгласят да доразвият проектите си в указаната посока. Комисията (в същия състав) ще направи избор между двата коригирани проекта за реализация. Журито допуска авторите на двата проекта да изготвят общ проект, като съчетаят обемни букви на единия със обемния елемент спирала от другия.

С проектите можете да се запознаете тук.