Представиха сборника с докладите от Национална научна конференция „ДОБРУДЖА В КРАЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА“

Регионален исторически музей (РИМ) – Добрич  представи на 28 юни 2019 г. в Дом-паметник „Йордан Йовков“ сборника с докладите от Национална научна конференция „ДОБРУДЖА В КРАЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА“.
На представянето на сборника бяха раздадени екземпляри на библиотеки, училища и читалища.
Конференцията се проведе под патронажа на председателя на Националния комитет за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война Красимир Каракачанов – министър на отбраната на Република България, съобщи при представянето на книгата ръководителят на проекта Надежда Иванова.
Научен ръководител на конференцията бе проф. д.и.н. Антонина Кузманова. В този голям научен форум участваха бележити български учени като: доц. д-р Благовест Нягулов, Институт за исторически изследвания – БАН; д-р Володя Милачков, Институт за исторически изследвания – БАН; д-р Николай Поппетров, Институт за исторически изследвания – БАН; проф. д.и.н. Велико Лечев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; проф. д.и.н. Радослав Мишев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; доц. д-р Стефан Анчев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; доц. д. н. Венцислав Димов, СУ „Св. Кл. Охридски“; доц. д-р Стефан Минков, ШУ „Епископ Константин Преславски“; проф. д.и.н. Тодор Петров, ВА „Г. С. Раковски“, проф. д.и.н. Тодор Галунов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Радослав Симеонов, главен експерт в Министерство на отбраната (бивш уредник на Военно гробище – Добрич); Георги Павлов, Окръжен съд – Добрич, Даниела Горчева, историк, филолог и публицист, Холандия; колеги от музеите в Тутракан, Силистра, Разград, Търговище.
Регионален исторически музей – Добрич бе представляван на конференцията от д-р Кремена Митева и доц. д-р Цветолин Недков.
Темата на конференцията е в корелативна връзка с проект „РАБОТА В МРЕЖА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МУЛТИКУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА В СТРАНИТЕ ОТ РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ“ с акроним: NETWORLD, по който РИМ – Добрич работи от януари 2017 г. Проектът е по Програма „Дунав 2014 – 2020“.
Проектът е насочен към един от обектите на Музея – Мемориален комплекс „Военно гробище“ като най-емблематичен и представящ събитията по време на „Добричката епопея“ 5-7 септември 1916 г.
Проектът Networld цели културното наследство от Първата световна война да бъде разпознаваемо; да бъде достъпно; да се повиши информираността за него; да се подобри атрактивността му; да се повиши чувствителността на младите хора към него; да се акцентира ролята на историческите събития от това време, влиянието върху нашето съвремие и извличане поуките от войната. Да се наложи брандът „WALK OF PEACE (ПОХОД НА МИРА)“  като разпознаваем международен знак, тематично свързан с паметните места свързани с Първата световна война. Проект NETWORLD получи привилегията да носи логото на Европейската година на културното наследство 2018.