Св. Апостол Павел

На 30 юни църквата чества Събор на Св.св. 12 апостоли - Апостолите са персонажи в християнството, учениците на Иисус Христос, избрани да проповядват новото учение.

Събор на светите дванадесет апостола е празник, празнуван от древност след деня на славните първовърховни апостоли Павел и Петър.

Св. благоверен цар Константин Велики  (274-337) построил в Цариград храм на името на светите Дванадесет апостола. Съществуват данни за празнуването на празника от IV век. 

Публикувано във факти.бг: Съществуват данни за празнуването на празника от IV век