Представят поетичната композиция "Жив е той"


О Б Щ И Н А     Д О Б Р И Ч
О У   „Х Р И С Т О     Б О Т Е В”
Ви канят  на
Поетична композиция по стихове на Христо Ботев
Жив е той
по повод
2 юни - Ден на Ботев
и на загиналите за свободата
и независимостта на България
2 юни 2019г.           Паметник на Христо Ботев
10,00 часа                      в ОУ „Христо Ботев”