Представят важни етапи от развитието на националния лъвски символ на българите

От 18 до 28 април 2017 г., Регионална библиотека „Дора Габе” ще бъде домакин на пътуваща изложба „Лъвът – националният символ на българите“, част от колекцията на Народната библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив.
Експозицията проследява важни етапи от развитието на националния лъвски символ на българите в различни сфери на културата по време на Възраждането: изобразително изкуство и печатната графика, революционната дейност и въоръжената борба за независимост, литературата и книгоразпространението, както и образци от западноевропейската и илирийска хералдика на българския герб, които имат пряка връзка с културните процеси на възприемането на лъвовия образ като национален в българската хералдична практика.
Пътуващата изложба е продукция на Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив с автор Александър Гьошев - преподавател в АМТИИ, Пловдив.
Показани са копия на документи които са събрани от автора за неговото докторантско изследване в Националната художествена академия, посветено на лъва като символ на българите. Представени са копия на документи, които показват как лъвът е свързван с българската държавност – както в Средновековието, така и по време на Възраждането и национално-освободителните борби, представено е различието на образа на лъва в българския герб от първата му поява, проследено в българските библиотеки и в българската книжнина. Проучвайки лъва в българския герб, екипът по проекта се обръща и към други страни, в които има запазена книжнина, където българският лъв е изобразен.
Александър Гьошев споделя, че „…Представеният символ има връзки със средновековната българска държава, с Българското възраждане, с европейската и с балканската хералдическа традиция. „Лъвът свързва нашата държава с общото наследство на Европа“. Според него книгите са не само най-важният източник за проучването му, но и за запазването и утвърждаването на българската идентичност и дух.
Освен в страната, изложбата вече е гостувала в Чехия, Русия и Румъния.