Първата органистка на България Нева Кръстева свири довечера в Добрич на Великденските класически концерти

Проф. д-р Нева Кръстева е дългогодишен преподавател в Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”). Организира първия клас по орган в България. Утвърден педагог, теоретик и композитор, Нева Кръстева е основател на органовата школа в България. Професор по контрапункт и фуга (от 1994). През 1978 посещава майсторски клас по композиция в Полша, във Вила Лютославски, където представя своите "Хетерофонни миниатюри за орган". Член е на Баховото общество в Лайпциг.  Развива активна концертна дейност като органист в България, Европа и някои азиатски страни. Два пъти е изпълнявала интеграл на Баховите органни произведения в София. Има записи за Българското национално радио и Българската национална телевизия. Автор е на вокално-инструментални произведения с орган; творби за орган; камерна вокално-инструментална музика; хорова музика и др. Автор е на музикално-теоретични изследвания и студии, по-голямата част от които събрани в "Музикално-теоретични изследвания" в три тома.
През 2016 г. по повод нейната 70 годишнина проф. д-р Нева Кръстева е удостоена с висше държавно отличие на Р България - орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за изключителни заслуги в развитието на изкуството, културата и науката.
В нейно изпълнение тази вечер, 10 април, понеделник от 19.00 ще чуем:
Йохан Себастиан Бах (1685-1750)
- Две обработки върху хорала на Ян Хус: "Иисус Христос, нашият Спасител, който отвърна от нас Божия гняв“  BWV 665 и BWV 666 
- Прелюдия и фуга от "Добре темперираният клавир" част I, N 4, BWV 849 
- Хорална прелюдия "О, човек, оплаквай големия си грях !“ BWV 622 
Дмитрий Шостакович (1906-1975)
- Прелюдия и фуга  ре минор из  "24 прелюдии и фуги"  оп. 87
- Пасакалия от операта "Лейди Макбет от М-ценска околия“ 
Йохан Себастиан Бах (1685-1750)
- Прелюдия и фуга ми бемол мажор из "III част на Клавирни упражнения" BWV 5