Изложба с детски рисунки „С очите си видях бедата“ ще бъде открита на 27 април

На 27.04.2017 година от 10.00 часа в сградата на Общински младежки център „Захари Стоянов“  ще бъде подредена и открита изложба - Общински кръг на конкурса за детска рисунка “С очите си видях бедата”.
 Конкурсът цели да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, да се получат  основни познания за рисковете от бедствия и за начините за поведение и действие. Освен това сред целите на общинския конкурс  са:  запознаване с дейностите на Единната спасителна система, създаване на интерес към професията на пожарникаря и спасителя и възпитаване на съпричастност към проблемите на хората , готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда. Участниците в конкурса са разпределени в три възрастови групи: Първа група – възраст от 6 до 9 години; Втора група – възраст от  10 до 14 години и Трета група –  възраст от 15 до 18 години. 
Надпреварата дава равен достъп за участие на всички деца и ученици, разпределени в трите категории с оглед най-обективното определяне знанията и уменията на участниците.  Първата категория включва   ученици от детски градини и всички общообразователни училища, както и от центрове за подкрепа на личностно развитие в системата за предучилищно и училищно  образование. Втората категория се отнася до ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство. Последната трета категория е за ученици от детски градини и училища за специални потребности и домове за деца в неравностойно положение.