Музеят издаде първи брой на вестник „Будилникъ”Първи брой на вестник „Будилникъ” издаде и представи Регионалният исторически музей в Добрич. Идеята на издателите е в леко хумористичен план, със снимков материал от основните акценти да  илюстрира  цялостната, многопластова и  многостранна  дейност на музея за изминалата година.  Първата страница е посветена на отчетния доклад за изтеклия  период  на войводата Костадин, сподели пред журналисти  музейният специалист Лена Кирилова. В книжното издание могат да се намерят материали на отдел „Нова история”, обяви свързани с периода от 30-40-те години.  Специално място на втора страница е отделено и на женските въпроси, както и на добрите обноски на мъжете. Сред разнообразието от теми се срещат и тези, свързани с водата и чистотата на града, които пък имат и своето актуално звучене днес. Трета страница е отделена за „Балканский лъвъ” – притурка за предприемчивия българин.   Шадраванските вести ще върнат  читателите във времето назад с автентични новини  от стари вестници, като се прави и  малка закачка с нашето съвремие.
Издателите на вестника се надяват темите в него да провокират усмивка у всеки, който реши да се запознае с изданието.
 Цената му, за Добрич и околията, е половин ока ракия / може и вино, ама отлежало/. Това отбелязват издателите. За другите български земи се добавят и разходите за трена / или каручката/. Писма, жалби, ичкии и мезета се пращат до управата на музея в Старата чаршия. И ръкописи не се връщат…!