Извънучебен урок „Знанието е сила”
На 26 януари 2016 г., по повод 138-годишнината от Освобождението на град Добрич от турско владичество,  в Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе извънучебен урок под наслов „Знанието е сила”. Участие в урока взеха ученици от два пети и 11”б” клас на СОУ „Димитър Талев”, техни учители, библиотекари. Проявата е инициирана от г-жа Румяна Георгиева, преподавател по история в добричкото училище.
Идеята на преподавателите бе да обогатят знанията на подрастващите за възникването на българското просвещение, национално самосъзнание и родолюбие, стремления за всеобщо просвещение на българския народ, кога и как са създадени българските училища, кои са първите просветители и учители, колко и кои са добруджанските училища през Възраждането.
Учениците от 11 клас бяха подготвили презентация, с помощта на която представиха на съучениците си исторически факти за българското просветното дело и разпространението на знания, за начините българите да получат светско образование, любопитни факти за първите добруджански учители и училища, снимки на стари училищни сгради и днешни в Добрич. Урокът съдържаше и въпроси по темата, задавани от единадесетокласниците към по-малките ученици.
С последвалата дискусия всички участници в проявата се обединиха около мнението, че знанието е сила, стремеж и светлина.
Проявата продължи с краеведска беседа, озаглавена „Живот, отдаден на Добруджа” по повод 105 години от рождението на Данаил Ст. Бекяров, адвокат, публицист, краевед, почетен гражданин на Добрич (1911 –2006).
Учениците научиха за живота и дейността на родолюбивия ни съгражданин, отстояващ добруджанската кауза, за изследователката му дейност, за работата му с изявените добруджански публицисти и общественици Христо Капитанов, Любен Станчев, Яни Калиакренски, Печо Господинов и други добруджанци. Възпитаниците на СОУ „Д. Талев” се запознаха с изследванията "Материали и спомени за добруджанския периодичен печат. Вестници и списания, излизали в Добрич през 1919-1940 г." /1998/ и „Хаджиоглу Пазарджик. Някогашният Добрич от XIV в. до 1882 г.”, плод на дългогодишната събирателска и изследователска  работа на Данаил Бекяров. Интерес предизвика непубликуваната монография „Добрич”, ч. 1, и ч. 2, в които Бекяров описва възникването на град Добрич, училищното дело, освобождението му от османско владичество, както и развитието на града до наши дни.
Гостите на библиотеката имаха възможност да разгледат изложбата на библиотечни документи от фонда на сектор Краезнание, посветена на Данаил Бекяров.
На 27 януари 2016 г., от 10.00 ч. в Регионална библиотека „Дора Габе” ще се проведе Среща-разговор „Добруджанци и Руско-турската освободителна война”, посветена на 27 януари – Освобождението на град Добрич от турско владичество, с ученици от IX клас на СОУ „Д. Талев”, музейни специалисти и библиотекари.