Награди от Х-я национален конкурс за рисунка – Дигитална живопис и графика ”Моята България”Националният конкурс за рисунка - дигитална   живопис и графика
„Моята България”- Добрич  е една хубава традиция за неговия организатор
Общински младежки център”З. Стоянов” -  Добрич. През настоящата 2015 г.
конкурсът има вече десето издание.
     На 7 май 2015 г. се състоя  журиране на Националния конкурс в Общинския
младежки център. По регламент  участниците в проявата са на възраст от 10 до 25
години, разпределени в 4 възрастови групи. 
   Журито в състав:
1. д-р Светослав Бъчваров - председател, художник, д-р по методика на  изобразителното изкуство, преподавател в ШУ”Епископ Константин Преславски”
2. Николай Тодоров - художник, член
3. Стела Славова -  художник, учител  по изобразително изкуство, ръководител на Ателие”Стела и Дара” при Младежки център”З. Стоянов”- Добрич, член
след като разгледа творбите , взе решение да присъди следните награди:

                             В ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  
                                       от 10 до 12 години

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

Георги Томов  Георгиев - 11 г.-  гр. Хасково , „Българско момиче”
Александър Тошев  Димов  - 10 г.-  гр. Хасково, „Ще я има България” 

ТРЕТА НАГРАДА
Мартин  Людмилов  Гешев -10 г.- гр. Добрич, Школа”Компютър арт” при Младежки център”З. Стоянов”

ВТОРА НАГРАДА
Божидара Кирчева  Димова -12 г.- гр. Добрич, Школа”Компютър арт” при Младежки център”З. Стоянов”

ПЪРВА НАГРАДА
Вяра  Дамянова Казакова -11 г.- гр. Хасково, „Масата на баба”

                           ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
                                        от 13 до 15 години

ПООЩРИТЕЛНИ  НАГРАДИ
Момчил  Грозданов  Даскалов -13 г.-  гр. Хасково, „Александровската  гробница”

ТРЕТА  НАГРАДА
 Кристиан Пламенов  Кръстев - 15 г.-  гр. Добрич, Школа”Компютър арт” при Младежки център”З. Стоянов”

ВТОРА НАГРАДА
Гюлбахар Фарух  Мехмедали -15 г.- гр. Хасково, „Красотата на България”

ПЪРВА НАГРАДА
Благовеста  Антонова  Нейчева -14 г.- гр. Добрич, Школа”Компютър арт” при Младежки център”З. Стоянов”


                                  В ТРЕТА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА
                                                от 16 до 18 години

ПООЩРИТЕЛНИ  НАГРАДИ
Ивайла Димитрова Жекова  -16 г.-  гр. Хасково, „Тук ще бъде България”
Станислава Даниелова Дякова – 18 г.-  гр. Добрич, Школа”Компютър арт” при Младежки център”З. Стоянов”

ВТОРА НАГРАДА
Ведих  ААдил Дурсун -17 г.-  гр. Хасково, „Натюрморт”

ПЪРВА НАГРАДА
Станислава  Димитрова  Калчева -  17 г.- гр. Добрич, Школа”Компютър арт” при Младежки център”З. Стоянов”

Трета награда не се присъжда.

                              В  ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА
                                           от 19 до 25 години

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ
Галина  Ивелинова Костова  -  21 г.-  гр. Ст. Загора, „Розоберачка”

ВТОРА  НАГРАДА
Анита  Симеонова  Борисова -19 г.-  гр. Добрич, Школа”Компютър арт” при Младежки център”З. Стоянов”

ПЪРВА НАГРАДА
Михаел  Митков  Михалев - 20 г.-  гр. Добрич

Трета награда не се присъжда.

     Изложба с най -добрите творби от конкурса , ще бъде експонирана на
15 май  2015 г.  в Дом  - паметник „Йордан Йовков” - Добрич.