Изложба Пролетен пленер в галерия "Тихото гнездо" на Двореца