Първа награда на Григор Григоров в "С очите си видях бедата"


                                                 Сн. Здравко Тошев

Славековци имат пореден повод за гордост от високите си постижения в конкурсите по изобразително изкуство.
За пореден път Григор Стоянов Григоров от 10-а клас,  със засилено изучаване на английски език спечели Първа награда за възрастта си в Конкурса "С очите си видях бедата".
Йоана Костадинова от 6-в клас получи поущтрителна награда. И двамата са участници в Ателие " Пластични изкуства".