Един по-различен учебен час в читалище „Йордан Йовков”Поредно занятие по проект „Успех”  под надслов „В света на Ивайло Петров”  ще проведе клубът „Литературна работилница” с ръководител Стилиян Митев от Основно училище „Христо Смирненски”. Шестокласниците ще имат възможност  да изгледат филма „Преди да се родя” в библиотеката на читалище „Йордан Йовков” на 07.02.14г. от 14.00 часа..
В читалището е подготвен и филмът „Факелът на българската поезия”, посветен на големия поет Пейо Яворов. Филмът е дело на Лидия Димитрова, студентка от Шуменския университет „ Епископ Константин Преславски”, провела стажа си по проект „Студентски практики” в НЧ „Йордан Йовков”.  Идеята на културната институция е да проведе серия от презентации  ,за да могат учениците по един по-необичаен начин да се докоснат до творчеството на големи български поети и писатели.