Излезе от печат новият брой на сборник "Добруджа"

След като не беше излизал осем години много хора го бяха отписали, но благодарение на новата редколегия легендарният сборник отново живее.
Годишникът „Добруджа” се издава от регионалните исторически музеи в Добрич и Силистра. Конкретният брой на книгата е посветен на археологическите изследвания на ранновизантийската крепост и старобългарското селище край Одърци с ръководител проф. Людмила Дончева-Петкова. Откритите там артефакти обогатяват фонда на музея в Добрич и част от тях са експонирани в изложбата „Археология на Добруджа”.
Сборникът съдържа публикации на известни учени, изследователи на степните култури от България, Русия, Казахстан, Украйна. Част от статиите са на руски, с резюмета на английски език.
Изданието е резултат от проведена Международна научна конференция „Европейските степи и района на Долния Дунав през средновековиетоVІІ – ХІV в.” в градовете Добрич и Балчик.
Главен редактор на сборника е археологът от Регионален исторически музей – Силистра проф. дин Георги Атанасов. В редколегията влизат още проф. дин Петър Тодоров, проф. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Валери Йотов, доц. д-р Сергей Торбатов, гл. ас. Тодор Димов, Костадин Костадинов – директор на РИМ – Добрич, Петър Бойчев – директор на Исторически музей – Тутракан и др. Редактори на изданието са: доц. д-р Валери Йотов и доц. д-р Кремена Митева.