КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ДОБРИЧ 201306.12                                 Коледна изложба -рисунки на Детска школа по изобразително Община град Добрич   изкуство при Общински младежки център с ръководител Олга
фоайе                                   Иванова

07.12, 14.00 ч.                 Коледен концерт на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“  с                                База на Детски хор         гл. диригент Е. Пастърмаджиева, диригент Р. Дурмушлийска и
                                          Музикална къща „Катлин“ пред деца от Център за настаняване от                                                          семеен тип – 3 и Защитени жилища

09.12                                 Коледна изложба - рисунки на Ателие по изобразително изкуство Окръжен съд-Добрич ” Стела и Дара” при Общински младежки център  с ръководители
                                             Стела Славова и Даринка Стаматова

10.12 - 20.12                     Коледни куклени спектакли „Малката звездичка“ и „Бяла приказка“ Държ. куклен                   на Държавен куклен театър „Дора Габе“
театър „Дора Габе“
ЦДГ

10.12                                 Изложба на хартиени орнаменти за Коледна украса на Детско арт Общински  младежки    студио „Сръчни ръчички”  при Общински младежки  център  с център - фоайе                                           ръководител Силвия Венелинова

11.12, 17.00 ч.                   Коледен концерт на Състав за градски шлагери „Добрич“ при
Общински младежки    Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.“ с худ. ръководител център                                инж. Валентин Славов

11.12, 18.00 ч.                    Коледен концерт „Коледно звънче“ на деца от Музикална къща
База на Детски хор         „Катлин“

12.12,             18.00 ч.                 Празничен концерт „Френска музика“ на Хор „Добруджански звуци”
Концертна зала              Гл. диригент Елвира Пастърмаджиева
„Добрич“                            Хормайстор Божана Тонева
                                             Кл. Съпровод Радостина Гроздева-Кръстева
                                          Солисти: Галина Великова, Галя Ованесян, Валентин Славов,                                                                     Драгомир Капитанов, Паско Ташев, Радослав Радев

12.12                                Коледна  изложба - рисунки - дигитална живопис на Школа Общински младежки   ”Компютър арт” при Общински младежки център с ръководител център                              Светла Симеонова

13.12, 18.30 ч.                Коледен концерт на Студиото за поп-рок певци  ”Сарандев” при  Общински младежки   Общински младежки център с вокален педагог Елена  Карабельова
център

16.12, 18.00 ч.                  Коледен концерт на Представителен духов оркестър на
Концертна зала              Военноморски сили на Република България
„Добрич“                           Диригент кап. III ранг Мирослав Трифонов

16.12, 18.00 ч.                 Коледен концерт на деца от Музикална школа „Доминанта“
Общински младежки
център

17.12, 11.00 ч.               Добри сте ни гости дошли…
Етнографска къща      Открит урок „Обичай Коледуване“ с участието на Клуб „Златна                                                 ябълка“ при СОУ „Св. Кл. Охридски“ с ръководител Руска Симеонова                                                            и коледарска група при Народно читалище „Свобода“ с. Стожер с                                                          ръководител Ярослава Василева

17.12, 12.00 ч.               Коледен концерт на Детска филхармония с диригент Ангел Ангелов                                   ХобиСклуб                       и деца от Езикова школа при Народно читалище „Йордан Йовков-                                                                 1870 г.“

17.12, 18.00 ч.                  Коледен концерт  на  Български камерен оркестър – Добрич
Концертна зала             Диригент Алексей Измирлиев
 „Добрич“

17.12, 18.30 ч.                 Концерт ”Коледна магия” на съставите при Общински младежки
Общински младежки  център - Студио за поп-рок певци „Сарандев”, ДВГ                             център                              ”Сладурковци”, Детска танцова студия „Добрич”, Хип-хоп и брейк                                                  формация „NNS CREW”, Школа за класически балет, Латино клуб                                                  ”Алегрия“ и гост - Модерен балет при ОУ”Ст. Караджа”

18.12 – 30.12            ,11.00 ч.  Празнични концерти на Духов оркестър гр. Добрич с диригент Стоян пл. „Свобода“                  Монов

18.12, 18.00 ч.               Коледни концерти „Дарования 2013“
Концертна зала             Коледен класически концерт “Дарования 2013 с участието на              „Добрич“                           лауреати на национални и международни конкурси и фестивали,                                                                   носители на престижни награди

19.12, 17.30 ч.                 Коледно тържество с участието на деца от школите на Народно
Народно читалище      читалище „Йордан Йовков-1870 г.“
„Й. Йовков-1870 г.“ –
фоайе на Зала „Зорница“

19.12, 18.00 ч.                 Коледни концерти „Дарования 2013“
Спортна зала                  Коледен фолклорен концерт “Дарования 2013 с участието на „Добротица“                   лауреати на национални и международни фолклорни конкурси и                                                     фестивали, носители на престижни награди

19.12, 18.00 ч.               Коледен концерт на Хор на учителките с гл. диригент Райко Тонев
Методистка църква     и диригент Маргарита Русева-Ганева

19.12, 18.30 ч.               Коледен концерт-спектакъл „Нощта преди Коледа“ на Арт център Общински младежки  „Палитра“  с арт директор Иван Иванов
център

20.12, 10.30 ч.                 Коледни концерти на Детска филхармония с диригент Ангел Ангелов                             МБАЛ – Детско              и деца от Езикова школа при Народно читалище „Йордан
отделение                       Йовков- МБАЛ – Детско отделение   1870 г.“
12.30 ч.
ОУ „Хр. Смирненски“

20.12, 18.00 ч.              Коледни концерти „Дарования 2013“
Общински младежки Коледен поп – рок концерт “Дарования 2013” с участието на поп-рок център                             изпълнители – лауреати на национални и международни конкурси и                                                                  фестивали, балетни формации – носители на престижни награди от                                         шампионати, държавни първенства, международни турнири

21.12, 11.00 ч.              „Изида“ подарява Коледен куклен спектакъл „Малката звездичка“  Държ. куклен                 на децата на Добрич
театър „Дора Габе“

22.12, 11.00 ч.              Коледен куклен спектакъл „Малката звездичка“ на Държавен куклен
Държ. куклен                театър „Дора Габе“
театър „Дора Габе“

23.12, 11.00 ч.              Коледен куклен спектакъл „Малката звездичка“ на Държавен куклен
Държ. куклен                театър „Дора Габе“
театър „Дора Габе“

23.12, 11.00 ч.              Празничен  концерт „Ой Коладе, мой Коладе!”
пл. „Свобода“                 С участието на коледарски групи от с. Айдемир с ръководител Иванка                                  Радулова и с. Бабук с ръководител Нено Петров, Област Силистра и                                                     Представителна фолклорна танцова студия „Добруджа“ с гл. худ.                                              ръководител Стоян Господинов                                          

24.12, 11.00 ч.                 Празнична програма „Пред Коледа” с участието на деца от Общински пл. „Свобода“                  младежки център, СОУ „Св. Климент Охридски“ и Народно читалище                                                 „Йордан Йовков – 1870 г.“

31.12, 11.00 ч.               Празничен концерт на Професионален фолклорен ансамбъл
пл. „Свобода“                 „Добруджа“ с гл. худ. ръководител Стоян Господинов

31.12, 23.30 ч.              Общоградска празнична вечер за посрещане на Новата 2014 година
пл. „Демокрация“       с участието на Оркестър „Бисери“ с худ. ръководител Живко Желев и
                                       солист Полина Дакова