Летописец на музикалната култура на град ДобричНа 1 март 2013 г. от 17.00 ч. Регионална библиотека „Дора Габе” организира творческа среща, посветена на 80-годишнината от рождението на Ахил Карамузов – музикален педагог, историк, музиковед. Представя Рада Въртунинска.

Роден на 1 март 1933 г. в град Каварна, Ахил Карамузов е виден изследовател на музикалният живот на град Добрич, музикант, историк и краевед, с принос  в добруджанската и националната  култура.  Автор е на книгите – Хоровото дело в Добрич, Летопис на музикалната култура в Добрич 1878-1998, Симфонизмът в музикалния живот на Добрич, Летопис на музикалния живот, Музиката в Добрич през втората половина на xix и xx век, Видни музикални дейци в Добрич през xx век, Добруджанският чародей Захари Медникаров,  на неиздадената книга Принос към историята на Сенокоска община, която се съхранява в Регионална библиотека „Дора Габе”.  Превежда от гагаузки език  книгата на Дмитрий Гургуров  - Гагаузите-потомци на славяно-българите.

Изследовател и летописец на музикалния живот на град Добрич, с над 400 публикации в местния и централен печат, той е и автор на фотоизложбата за музикалната култура на Добрич от Освобождението до края на xx век. Носител на Грамота от Международната фондация Св. Св. Кирил и Методий в София. За принос в духовното развитие на град Добрич е награден с Грамота от Община гр. Добрич. Вписан е в почетната книга на общината. Носител на наградата „Златна лира”, член на Съюза на учените в България-клон Добрич. Ахил Карамузов е дългогодишен  читател и активен дарител на Регионална библиотека „Дора Габе”.