Фолклорно шоу програма "ХОРОВОДЕЦ" към Ансамбъл "Сборенка" ще зарадва жените на Добрич за 8-ми мартПредставителна изява на Фолклорно шоу програма "ХОРОВОДЕЦ" към Ансамбъл "Сборенка" при СОУ "Св.Кл.Охридски" гр.Добрич с ръководител Светлин Куцаров ще се проведе на 8 март 2013г. от 17:00 ч.. в Архитектурно-етнографският музей „Стария Добрич” пред часовниковата кула.
Фолклорната програма ще е празничен поздрав за всички жени.
Изявата е по проекта УСПЕХ на МОМН «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» - съфинансирано от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.
Ще бъдат представени много хора от всички етнографски области на България !
Заповядайте, да потанцуваме заедно на празника!