Три конкурса за рисунки и карикатури, организира Младежкият център в Добрич

СТАТУТна VІІІ национален конкурс за  рисунка  -  дигитална живопис и графика на тема" М о я т а    Б ъ л г а р и я”

І. Условия за участие:
1. Право на участие в конкурса имат ученици и студенти  на възраст от 10 до 25 години, навършени към 31 декември 2013 г.,  в четири  възрастови групи:
І група         - 10-12 години;
ІІ. група       - 13-15 години;
ІІІ група       - 16-18 години;
ІV група       - 19-25 години;

ІІ. Техника: творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи  графични  редактори на компютъра. ( например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.

ІІІ. Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена:
1. На  хартиен носител (формат максимум А3)
2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

 • Заглавие на творбата;
 • Трите имена на автора;
 • Дата и година на раждане;
 • Точен адрес;
 • Учебно заведение (школа);
 • Преподавател;
 • Адрес за кореспонденция ( e-mail);телефон
 • Име на програмния продукт с който е създадена.
ІV. Награден фонд – 500.00 лева – ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група. Компетентно жури  ще определи наградените участници в националния  конкурс.
V. Краен срок  за получаване на творбите – 22 април 2013 година
VІ. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 10.05.2013 г. на сайта на Общински младежки център - www.mc-dobrich.org
С отличените творби ще бъде открита изложба.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да бъдат използвани върху рекламни материали, разпространявани от Младежки център. Конкурсните творби остават във фонда на Общински младежки център.
Адрес за кореспонденция: 9300 гр. Добрич, пл. „Стария орех” №1, ПК 15,
Общински младежки център „Захари Стоянов”  за конкурса “Моята България”.

За информация: 058/ 60-25-35; 058/60-26-91
e-mail: mddch@dobrich.net , mcdobrich@mc-dobrich.org
................................................................................................................

С Т А Т У Т

НА ОБЛАСТЕН  КОНКУРС ЗА  РИСУНКА НА

“ПРОЕКТ ЗА ДЕТСКИ ПЪЗЕЛ”

І.  Цели на конкурса:

  • Да провокира интереса и да насочи вниманието на децата към флора, фауна, архитектура, бит и др.
  • Да стимулира развитието на детското творчество и въображение, да даде възможност за изява на творческата индивидуалност чрез различни материали и начини на изпълнение.
  • Да тренира визуалната интелигентност и способността да се справят с поставените задачите.
ІІ.  Условия за участие:

 1. Право на участие имат деца и младежи на възраст от 7 до 18 години, навършени към 31 декември 2013 г. в три възрастови групи:
  • І група     -   7 – 10 години
  • ІІ група   -  11 – 14 години
  • ІІІ група -  15 – 18 години
 2. Творбите трябва да са изработени на дебел картон с размери 35/50 см. с акварелни бои, флумастери, цветни тушове.
 3. Избора на формата на модула е свободен. Всяка творба трябва да бъде изработена от 10 до 100  модула /елемента/. Елементите могат да бъдат изрязани и апликирани върху кадастрон или само очертани.
5.  Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

 • Трите имена на автора;
 • Дата и година на раждане;
 • Точен адрес;
 • Учебно заведение (школа);
 • Адрес за кореспонденция ( e-mail);телефон
Не се приемат творби изработени от няколко автора.

ІІІ. Краен срок  за получаване на творбите – 14 май 2013 година по пощата на адреса на  Младежки център или на втори етаж в Младежки център.
ІV. Награден фонд:
Ще бъдат присъдени награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група.
Компетентно жури  ще определи наградените участници в конкурса.
V. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 27 май 2013 г. на сайта на Общински младежки център - www.mc-dobrich.org
С отличените творби ще бъде експонирана изложба  на  31 май 2013 г. по случай 1 – ви юни Международен ден на детето.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да бъдат използвани върху рекламни материали, разпространявани от Младежки център. Конкурсните творби остават във фонда на Общински младежки център.

Адрес за кореспонденция:      9300 гр. Добрич, пл. „Стария орех” №1, ПК 15,
Общински младежки център „Захари Стоянов” за конкурса “Проект за детски пъзел”.

За информация: 058/ 60-25-35; 058/60-26-91
e-mail: mddch@dobrich.net , mcdobrich@mc-dobrich.org
сайт: www.mc-dobrich.org
...............................................................................................................

СТАТУТ

Общински конкурс за карикатура “Смешното в училище  в карикатури”
организиран от Общински младежки център
Захари Стоянов” -  Добрич
(включен в календара на Министерството на просветата)

Условия за участие:


 1. В конкурса могат да вземат участие всички ученици, на възраст 10-19 години, навършени към 31.12.2013 г., които ще бъдат разпределени в три възрастови групи:

 • Първа възрастова група – от 10 до 12 години
 • Втора възрастова група – 13 до 15 години
 • Трета възрастова група – от 16 до 19 години


 1. Всеки карикатурист може да участва в конкурса най-много с  5 творби. Формата и техниката на творбата е по избор.

 1. Всяка творба трябва да съдържа следната информация:

 • Трите имена
 • Дата и година на раждане
 • Училище, клас
 • Точен адрес, телефон

Карикатурите трябва да бъдат предадени най-късно до 15 март 2013 г. в Общински младежки център “З.Стоянов” - Добрич, пл. „Стария орех” №1, етаж 2.
Ще бъдат присъдени по три награди във всяка възрастова група и поощрителни награди.
Оценяване:

Творбите ще бъдат журиране от професионалисти.
Резултатите ще бъдат обявени до 27 март 2013 г. в сайта на Младежки център www.mc-dobrich.org
Експониране на изложба с най-добрите творби и награждаването на първенците, ще се състои на 29 март 2013 г. от 16:30 ч.  в Общински младежки център - Добрич.

При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да бъдат използвани върху рекламни материали, разпространявани от Младежки център. Конкурсните творби остават във фонда на Младежкия  център.
За допълнителна информация – Младежки център - Добрич
тел
.: 058 602 691, 058 602 535.
e-mail:
mcdobrich@mc-dobrich.org