Предстояща премиера на книгата на Панайот Иванов - „Истината за прабългарската рунна азбука и за написаното с нея”За 7 февруари от 17.00 часа в РБ „Дора Габе” е насрочена премиерата на книгата на Панайот Иванов - „Истината за прабългарската рунна азбука и за написаното с нея”, съобщи за "Подиум" издателят Николай Мирчев, управител на добричкото издателство „Мартине”.От статиите в сборника “Прабългарската руническа азбука и надписите на нея” авторът му г-н Панайот Иванов показва какво представлява последната, както и начините, и посоките на писане с руните (буквите) й. Но главното, което авторът прави предмет на своето внимание, е прочитът на руническите надписи с цел читателят да се запознае със съдържанието им и по такъв начин да научи какви въпроси са вълнували през IX век прабългарите.За изненада на мнозина може би всички надписи се оказват с християнско съдържание, което представя прабългарите в една нова светлина.Прочитът на руническите ни надписи разкрива още една голяма истина, а именно – какъв е бил прабългарският език и от коя езикова група. Всеки случай не е бил от иранската, както някои наши учени се силят да ни убедят.В някои от статиите си г-н Иванов разкрива несполуките на наши и чужди учени в опитите им да прочетат руническите ни надписи. От тях се вижда колко неподготвени са били за тази цел последните.С това свое съдържание сборникът може да послужи като учебник за онези, които биха желали да продължат работата по издирването и прочита най-вече на това наше културно богатство, което трябва да ценим високо и с което трябва да се гордеем, а не да го пренебрегваме и подценяваме.Панайот Иванов вече е навлязъл в 86-та си година и пак не намира нещо по-интересно в живота си от това да сподели с нас – читателите, своето отношение за великата роля на прабългарите в християнизацията на България.

Той е роден през 1927 год. в гр. Добрич. Учил и служил в Пловдив, а през 1953 год. завършил Софийския университет с документ за учител по български език и литература. Учителствал над 35 години. Все банални неща, според него, които не заслужават внимание.

Единственото, което е сторил и за което моли да му бъде простено е, че се е намесил в работата на големите ни учени и взел, че разкрил звуковата стойност на прабългарските руни, начините за писане с тях и на края, че прочел надписите, изпълнени с тях, като за целта се е ровил даже из “Корана” и историята на далечна Етиопия.

Накрая открил, че и в Македония са живели прабългари, от които са ни останали много рунически надписи с християнско съдържание. Последните той намира, изнесени в книгата “Епископията на Брегалница” на македонската археоложка проф. Блага Алексова, въз основа на която е написал и статия.