125 години от рождението на бележитата добруджанска поетеса Дора Габе

С беседа за библиотечна сбирка „Дора Габе" и представяне презентацията „Литературни маршрути - В света на Дора Габе" започнаха проявите от поредицата културни събития, посветени на 125-годишнината от рождението на бележитата добруджанска поетеса Дора Габе. 
В извънучебен час ученици от ХГ „Св. Св. Кирил и Методий" с ръководител Светлана Василева, участници в клуб Краезнание, работещи по проект Успех на МОМН, се запознаха с живота и творчеството на поетесата чрез съхранените разнообразни документи - книги, периодични издания, аудио и видео документи, фотографии, вещи и др. Особен интерес предизвика подготвената от библиотеката презентация „Литературни маршрути. В света на Дора Габе." Участниците споделиха своето задоволство от получените знания за добруджанката Дора Габе.