Представиха новата книга „115 години Сдружение Ловно-рибарско дружество – Добрич”


Петър Петров, Илия Михайлов и Николай Мирчев

Днес на пресконференция бе представена излязлата наскоро от печат книга „115 години Сдружение Ловно-рибарско дружество – Добрич”.
Тя проследява историята на няколко поколения ловци и риболовци от 1897 година до 2012 година. Книгата е съставена от Илия Михайлов, Петър Петров, Михо Йорданов и Николай Мирчев. Издава я „Мартине”, отпечатана в тираж – 1500 броя в „Нилекта принт” ООД  Добрич.
Книгата е посветена на хилядите членове на Добричкото ловно-рибарско дружество от създаването му досега за приноса им като учредители и продължители на движението за хармония между човек и природа в Добруджа.
Изданието съдържа 190 страници, 30 от които са снимков материал,  70 са посветени на всяко едно от 35-те ловни дружинки. В тях са обединени 1200 ловци, между които и 8 жени, като най-активната от тях е Момка Манова. Ловно-рибарските дружини разполагат с 119 000 хектара ловна площ. Тези и други интересни факти и истории от архивите ни предоставя редакторът на книгата Николай Мирчев.
Бяло петно в историята на сдружението е румънският период, тъй като румънците са взели навремето цялата документация, сподели Илия Михайлов. Той допълни, че книгата съдържа всичко за този период и за първи път читателите ще прочетат и видят от богатия снимков материал 115-та история на Ловно рибарското дружество в Добрич.