Концерт на Камерен състав Quarto Quartet

На 9 май, третата вечер от ”Седмица на камерната музика с международно участие – Добрич 2012г.” в Огледална зала „Нели Божкова се проведе Концерт на Камерен състав Quarto Quartet. Това са Иван Пенчев и Светлана Станчева (цигулки), Татяна Тодорова (виола), Стоян Божков (виолончело) и Дарина Василева (пиано).В програмата: Игор Стравински – Три пиеси за струнен квартет, Лудвиг ван Бетховен – „Голямя фуга” оп.133, Цезар Франк – Клавирен квинтет. "Quarto Quartet" дебютира през 2005 година и бързо става популярен с великолепната си музикална драматургия и подчертано експресивен стил. Основният състав е сформиран от приятели и поддържа активна дейност. Европейската музикална критика определя "Quarto quartet" като един от най-интересните български камерни състави. През 2011 г. музикантите представиха страната в зала "Менухин" на Европейския парламент в Брюксел. От сезон 2011/2012 изпълняват своя първи цикъл концерти в комплекс "България" в сътрудничество със Софийска филхармония. Тази вечер от 19.00 часа е Концертът на дуо - Ангел Станков – цигулка и Жени Захариева – пиано. В програмата: Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетховен, Парашкев Хаджиев (100 години от рождението му)