Добрич се включи в „Нощ на музеите”

„Нощта на музеите в Художествена галерия - Добрич” стартира на 19 май от 16.00 часа с „Детска работилница за въображение”. Децата изработваха кукли, малки сладури от природни, натурални материали под ръководството на Невена Тодорова - дизайнер на играчки.
Посетителите имаха възможност да видят откритите в предходни дни изложби - „Адриатика” на Дружество „Ателие 13” и „Магията на дървото” - природни форми, Димитър Костадинов, както и картини от постоянният фонд на галерията. Проектът
„Рецепти“ с куратор: Самуил Стоянов, http://www.samuilstoyanov.com бе представен галерията и хотел-ресторант Вила ди Полета, съчетани с изложба на съвременни автори.
По късно бе представен Зеленият образователен център, гр. Шабла, www.shabla-greencenter.info. Бяха раздадени материали, представящи дейностите на природозащитните организации.
Зрителите имаха възможност да видят представяне на WowPaper календар. Календарът е тапет за компютър.Той е месечно

издание и включва 12 илюстрации за 2012 г. В края на всеки месец излиза следващата страница от календара.
От 20.00 часа бе представено Сдружение за исторически реконструкции –„Скития минор –ІV легион Скитика”- представяне на облекло и реквизити на тракийски воин, римски легионер и униформа от Първа световна война; фотоси от римски исторически възстановки.
Гостува международният видеоарт фестивал Видеохолика, Варна, http://www.videoholica.org
Галерията бе отворена за безплатно посещение до 23.30 часа. Инициативите се реализират със съдействието на Фондация "Америка за България", "Вила ди Полета"
Българско дружество за защита на птиците.