Башкьойският препис на “История славянобългарска” представят в изложбата “На ползу роду болгарскому…”


На 18 май, петък от 17.00 часа в зала „Възраждане” на Художествената галерия ще бъде открита изложба “На ползу роду болгарскому…” На нея за първи път ще бъде експониран оригиналът на Башкьойския препис на “История славянобългарска” от отец Георги. Освен това посетителите ще имат възможност на видят и църковна книжнина и утвар, учебници и учебни пособия, книги с преписки и спомоществователи, светска българска и чужда литература, периодичен печат, съобщи на пресконференция днес директорът на Регионалния исторически музей в града Надежда Иванова. Всички експонати са от епохата на Възраждането и са битували в Добрич и Добруджа. Акцент в изложбата е добруджанският препис на Историята, предоставен за пръв път на жителите и гостите на Добрич от Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. Представена е и фотодокументална изложба, посветена на 250 години от написването на Паисиевата история.
По думите на Надежда Иванова, за жалост няма много биографични данни, запазени за отец Георги, направил добруджанския препис на Историята. Единствените известни факти са, че той има руски произход. Смята се, че вероятно е наследник на голяма група преселници от началото на XVIII век – руски казаци, дошли по добруджанските земи. Отец Георги е бил свещеник в Башкьой. Селото е било съставено от 70 български и една циганска къщи. Това показва, че то е било с изключително български етнически състав. Отец Георги е бил свещенослужител в единствената църква там в периода от 1840 до 1846 година. Мнозина изследователи смятат, че преписът е създаден през 1842 година, сподели Надежда Иванова.
Другият интересен експонат, който посетителите могат да разгледат, е “Царственик” на Павлович от 1844 година. Той е издаден само в 2000 екземпляра, като единият се пази в Добрич.
Експонатите от изложбата ще могат да бъдат разглеждани в продължение на три месеца.