Представят книгата на Георги Казанджиев „Победа от най-дълбока древност до днес”

На 31 май, четвъртък в Заседателната зала на Община Добричка от 17.30 часа ще бъде представена поредната книга на историка Георги Казанджиев - „Победа от най-дълбока древност до днес”. Книгата видя бял свят благодарение на спомоществователството на инж. Михаил Стоев и под патронажа на кмета на общината Петко Петков. Издател е „Матадор 74” с управител Атанас Стоянов. Книгата ще бъде представена от О.р. Петър Китински от Национално движение на клубове на запасното войнство “За честта на пагона” в София. Предговорът е написан от академик Георги Марков.
Историята на Добруджа с основание привлича и задържа вниманието на изследователите, защото тук българите проявяват невероятна жилавост и несекваща способност да възкръсват от пепелищата на страшни изпитания, така започва предговора си към книгата академик Марков.
Известен преди всичко като военен историк Георги Казанджиев приятно ни изненадва с книгата за 18-те столетия на с. Победа, Добричка община, прилагайки творчески методологията за изучаване на селищната история. Авторът я изследва не само с размах във времето – от древността до настоящето, но и я разглежда на по-широкия пространствен фон на цяла Добруджа.
Интерес предизвикват и главите посветени на своеобразните институции в с. Победа, като Основното училище „Добри Войников”, Народното читалище „Пробуда”и Потребителната кооперация „Освобождение”. Нравите и обичаите са съчетани с празниците и традициите, които поддържат духовността на жителите на селото. Г. Казанджиев показва както общобългарското, така и добруджанско специфичното в техните обреди.Като правило трудовете по краезнание се пишат по-трудно от тези по национална история, защото изворовата база се стеснява. Ето защо техните автори трябва да бъдат поощрявани в своите възрожденски пориви. Книгата на Георги Казанджиев „Победа от най-дълбока древност до днес” съдържа оригинални приноси, които я правят добър пример за следване. Колкото повече такива селищни истории бъдат сътворени, толкова по-богата ще стане историята на българите от всички историко-географски области, завършва предговора академик Георги Марков.