Откриха изложбата „От историческите извори”

По повод 27 януари, когато честваме 134 години от Освобождението на град Добрич от турско робство, Регионална библиотека „Дора Габе" организира изложба на библиотечни документи под мотото „От историческите извори".
Изложбата представя документи от фондовете на библиотеката, съхранявани в голямата си част в сектор „Краезнание" - книги, периодични издания, енциклопедии, библиографски справочници, графични издания, ксерокопия на архивни документи от добричкия държавен архив, и др.
Експонирани са: документи за подготовката, хода на Руско-турската война /1878-1878 г./ и участието на българите във войната;
ксерокопие на част от книгата „Дневник за пребиваването на Царя-Освободител в Дунавската армия през 1877 г., издадена през 1901 г.;
издания на библиотека „Дора Габе" през годините, посветени на годишнини от Освобождението;
участието на добруджанци от Хаджиоглу Пазарджишко в националноосвободителните борби през турско робство и др.
Изложбата е експонирана в централното фоайе на библиотеката и може да бъде разгледана от 23 януари до 5 февруари 2012 г.