Избират 20-те най-атрактивни обичаи в България, Армения, Грузия, Румъния и Турция

През месец януари 2012 ВУ „Международен колеж” и Международен институт по мениджмънт започват кампания за избор на 20 културни традиции и обичаи, които най-добре представят българския Черноморски регион като атрактивна туристическа дестинация. Разглеждат се културни събития за обичаи и традиции, културни забележителности, културни изложения и фестивали.
В рамките на работни срещи и дискусии експерти, преподаватели и студенти ще формулират свое предложение за списък с 20те най-атрактивни традиции. В края на месец януари, обектите ще бъдат представени в Интернет с възможност за он-лайн гласуване чрез Интернет-страницата на проекта – www.culture-animation.net.  Специално внимание ще бъде отделено на дейността на местни самодейни групи и състави, които правят възстановки на традиционни български обичаи и фолклор.
Тази кампания се организира в рамките на проект “Черноморска програма по културна анимация: Пилотен модел за мобилизиране на общите културни характеристики за креативно управление на дестинациите в Черноморския басейн” в рамките на  Съвместната оперативна програма «Черно море 2007-2013», която подкрепя устойчивото развитие, икономическото и културното сътрудничество между страните в Черноморския регион. Подобни дискусии вече се провеждат в Румъния, Грузия, Армения и Турция, като резултатите ще бъдат представени през месец март 2012 година. Общата цел е да се създаде общественото партньорство за популяризиране на общата културна среда в Черноморския регион чрез мобилизиране на местните културни ресурси и образование.
 Основен фокус на проекта е да се идентифицират най-интересните обекти на нематериалното културно наследство в България, Армения, Грузия, Румъния и Турция, като и да се разработи обучителна програма по културна анимация за представяне на тези обекти, насочена към студенти по туризъм. Тази програма ще бъде въведена като  избираема дисциплина за студентите на ВУМК паралелно в програмите, които се преподават на български и английски език. Предвижда се много активно представяне на информацията и материалите по проекта в Интернет, разработване на програма за дистанционно обучение, организиране на лятна академия и международен фестивал по културна анимация.