Докосване до живото културно наследство на Добруджа

Игрите и броилките на своето детство си спомниха и споделиха с децата от ЦДГ „Слънчице” в Добрич жените от село Дъбовик, Генералтошевско. Група от бивши и настоящи възпитаници на детската градина с учители и родители посетиха родното село на голямата българска поетеса Дора Габе в търсене на зрънцата на нематериалното културно богатство на Добруджа. След като посетиха местното читалище, където разгледаха музейната експозиция, посветена на Дора Габе, те се запътиха по селските улици към „Добруджанска къща”. Там кметицата на селото Стоянка Първева е разкрила етнографска музейна експозиция, в която представя автентичния бит на добруджанци отпреди век.  Гостите бяха посрещнати по стар български обичай с хляб и сол под звуците на добруджанска гайда. В Етнографския комплекс децата видяха всекидневна с тъкачен стан, дарак, чекрък, маган, който е уред за почистване на памук, мотовилка, въртелки. Баба Пенка разкри тъкаческите умения на добруджанката и даде възможност на децата да седнат зад тъкачния стан. В другата стая, гостната, децата видяха автентична детска люлка, дрешник с подредени в него автентични завивки, чаршафи и възглавници, запазени отпреди повече от 60 години.

На двора самодейките от групата за автентичен фолклор „Извор” показаха как се преде вълна, чисти памук и точи тънка баница, а децата се включиха в работата с готовност. Бабите от Дъбовик изпяха автентични добруджански песни и тропнаха добруджанско хоро. Гостите поздравиха с песен своите домакини. По молба на децата възрастните жени си припомниха игрите и броилките на своето детство и успяха заедно с гостите да ги пресъздадат отново. Показаха как докато момите играят буенек, момците замерват с парцалена топка девойката, която са харесали. Интересни за съвременните деца бяха игрите с копче или пък играта ”Криватинки”, при която се играе с насукан конец. Бабите само показаха, а децата бързо се включиха, в играта „Мяу, мау, пъстър мяу”, при която всички се хващат на влакче и се въртят в двете посоки. Много допадна на малчуганите и „Мили, мили, мишничке”, при която полегналото в скута на бабата детенце трябва да познае ръката на кой от приятелите му е най-отгоре. ”Дай, бабо, огънче” се оказа игра любима на малки и големи и всички много се забавляваха. „Яла баба лук и праз” бе друга игра, която възрастните жени показаха. При нея децата затварят усти и избрано дете трябва да ги разсмее. Бабите научиха децата и на броилки от своето детство като „Ала, бала, ница”. Накрая всички се хванаха на добруджанско хоро.

Гостуването в село Дъбовик се реализира в рамките на проекта на сдружение за развитие на деца «Слънчице», Добрич, «Наследниците». Той е финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Живо наследство” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Проектът предвижда деца на възраст от 4 до 14 години, заедно с учители и родители, да се запознаят с традиции и обреди в Добруджа и да издирят и разучат игри и броилки, използвани през миналия век, които децата ще разучат.