2340 тома съхранява библиотеката при храм „Св. Тройца” в Добрич

Ежедневно по два часа на ден работи библиотеката към Духовния център „Св. Тройца” в Добрич. Още от създаването й през 2004 година завеждащ на библиотеката  е историкът Тодор Нинов.
В библиотеката се съхраняват повече от 2340 тома религиозна литература, периодични издания от списания и вестници, българска историческа литература и книги издавани в Добруджанския край.
Близо сто са редовните и регистрирани читатели, като преобладават тези които се черкуват в храма.
В библиотеката се съхранява книгата „Стихирар” издадена през 1868 година в печатницата на вестник „Македония”, чиито издател е П. Р. Славейков. От периодичните издания могат да се открие „Вяра и разум” от 1897 год., списание „Духовна култура”  от 1931 год., „Църковен вестник” от 1903 год., макар и с някой прекъсвания през периода 1904 – 1944 г. В библиотеката се съхраняват и няколко уникални издания на поредица от разкази за религията в периода 1897 – 1925 година създадени по инициатива на председателя на читалището в с. Богдан, Добричко – Д. Г. Николов, издавани от Д. В. Попов с автор Д. Н. Боголобов. Те са отпечатвани в различни печатници във Варна и Добрич.
Най-новата книга с която се е снабдила библиотеката е първият  луксозен том на „Летопис на българската православна църква” издадена през 2010 година.
През тази година на храмовия си празник църквата „Св. Тройца” ще празнува 100 години от освещаването й. Авторите на книгата за храма, издадена през 2006 година обмислят за юбилея да бъде издадено второ преработено допълнено издание, сподели за „Подиум” Тодор Нинов, който е един от авторите й.
Текст и снимки: Ангел Радилов